Centrum Nauk Przyrodniczych

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Home Kulturalnie, kulinarnie po raz drugi...


Zakoczylimy wraz z T
owarzystwem Przyjaci Chmielowic realizacj projektu "Kulturalnie, kulinarnie".


15 .11.2016 dzieci z Publicznego Przedszkola w Chmielowicach wziy udzia w zajciach
pt. "Porozmawiajmy o jajku na
matematyce i fizyce"

PP ch

30.11.2016
roku odbyo si drugie spotkanie, na ktreprzygotowalimy dla uczniw klas 3, 4, 5 i 6
PSP w Chmielowicachzajcia zbiologii,chemii, fizyki i matematyki.

"Skd si bior dziury w ciecie?"
b.3011

"Mieszamy i mamy"
ch.3011


"Fizyka w kuchni"
f.3011


"Matematyka w kuchni"
m.3011


Na spotkaniach panowaa przemia atmosfera stworzona przez sympatycznych Gospodarzy.

w.3011

Dzikujemy Pani prof. dr hab. Annie Pobg ? Lenartowicz, penicej funkcj prezesa Towarzystwa Przyjaci Chmielowic za zaproszenie nas do wsppracy.


Projekt realizoway ze strony CNP dyrektor ZSO Nr I w Opolu - Zofia Godlewska, Helena Jasiska, Irena Juczyk, Aleksandra Opaska i Krystyna Raczkowska-Tomczak
 

Najczciej czytane

Sonda

Skd dowiedziae sie o istnieiu CNP
 
Home Kulturalnie, kulinarnie po raz drugi...